Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła z obrotu na rynku NewConnect akcji Monday Development z dniem 19 lipca, podała spółka.

"Jednocześnie spółka informuje, że zarząd spółki umocowany na podstawie uchwały nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 28 kwietnia 2017 r. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. złożył również wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o wycofanie akcji z depozytu" - czytamy w komunikacie.

W maju Monday Development złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

W kwietniu Unidevelopment ogłosił przymusowy wykup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Monday Development po 0,81 zł za akcję. W związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła obrót akcjami Monday Development w alternatywnym systemie obrotu od 20 kwietnia br.

Monday Development to firma deweloperska należąca do grupy Unidevelopment, realizująca inwestycje mieszkaniowe, biurowe i gruntowe na terenie Poznania i jego okolic. Spółka działa na poznańskim rynku od 2003 roku. Od 2010 roku notowana jest na NewConnect.

(ISBnews)