Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł w I półroczu 2017 r. 14,49 mld m3 wobec 12,68 m3 zanotowanych w I półroczu 2016 r., podało PGNiG. W samym II kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 5,63 mld m3 wobec 4,71 mld m3 rok wcześniej.
Wydobycie gazu ziemnego przez wyniosło 2,22 mld m3 w I półroczu br. (1,04 mld m3 w samym II kw.) wobec 2,26 m3 rok wcześniej według wstępnych szacunków, poinformowała spółka.
Wolumen importu do Polski gazu ziemnego wyniósł w I półroczu br. 6,55 mld m3 (3,33 mld m3 w samym II kw.) wobec 5,54 mld m3 rok wcześniej. Z kierunku wschodniego import wyniósł 5,23 m3 wobec 5,28 m3 rok wcześniej, podano także.
Wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa w jednostkach naturalnych wyniósł w I półroczu 6,38 mld m3 wobec 5,54 mld m3 rok wcześniej.
Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł w I półroczu br. 615 tys. ton wobec 676 tys. ton rok wcześniej. Z kolei wolumen sprzedaży 706 tys. ton wobec 734 tys. ton rok wcześniej.
Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł w tym okresie 24,4 PJ, wobec 21,5 PJ w okresie porównawczym.
"Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministra Energii) w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego wynosił ok. 1,7 mld m3 gazu. Powyższy stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System" - czytamy w komunikacie.
Przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione w dniu 18 sierpnia 2017 roku podczas publikacji raportu okresowego, podano także.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.
(ISBnews)