Asseco BS ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Macrologic


Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę Asseco Business Solutions na przejęcie kontroli nad spółką Macrologic, podał Urząd.
"Przedsiębiorcy świadczą usługi polegające na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych. Ich oferta skierowana jest m.in. do sektora finansowego, bankowego, instytucji publicznych, służby zdrowia, przemysłu oraz handlu" - czytamy w komunikacie.
Wcześniej Asseco BS ogłosiło przymusowy wykup 61 680 akcji Macrologic, stanowiących ok. 3,27% kapitału zakładowego i głosów spółki. Cena wykupu wynosiła 59 zł za akcję. Asseco BS wraz podmiotem zależnym Macrologic posiadają łącznie 1 827 039 akcji spółki, stanowiących ok. 96,73% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.
W połowie czerwca Asseco BS nabyło w wezwaniu 1 667 603 akcje Marcologic, stanowiące ok. 88,29% w kapitale zakładowym i głosach.
W kwietniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę. Celem wezwania było przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS.
Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.
(ISBnews)