Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Stopień zaawansowania budowy bloku energetycznego 910 MW w elektrowni Jaworzno III osiągnął 40%, podał Tauron Polska Energia.
"Budowa nowego bloku Tauron 910 MW w Jaworznie jest zaawansowana w 40%" - czytamy na Twitterze spółki.
Na początku czerwca br. Tauron informował, że zaawansowanie projektu Jaworzno przekroczyło 33%.
Nowy blok, którego uruchomienie przewidziane jest na listopad 2019 roku, charakteryzować będzie najwyższa sprawność netto w swojej klasie w Polsce równa 45,9%. Będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. W porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200MW, będzie on spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30% oraz w zakresie tlenków siarki i azotu o ponad 50%. W ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie spełniał rygory emisyjne wynikające z konkluzji BAT.
Kontrakt, o wartości ok. 4,5 mld zł, jest realizowany przez konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa.
Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)