Zysk netto Kogeneracji wzrósł r: r do 114,5 mln zł w I poł. 2017 r.


Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Kogeneracja odnotowała 114,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 111,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 147,17 mln zł wobec 143,9 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 569,14 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 570,34 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 91,67 mln zł wobec 135,55 mln zł zysku rok wcześniej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.
(ISBnews)