"To jest prognoza bardzo ambitna, blisko naszego szczytu możliwości. Będziemy mocno walczyć, bo te czynniki, które miały wpływ na wynik i marżę w I półroczu wciąż są aktualne. Zakładaliśmy pewne inwestycje, które zderzyły się z nową sytuacją ograniczeń marżowych, ale powstrzymanie tego typu inwestycji jest niemożliwe. Nie chcielibyśmy tego. W kolejnych latach dopasujemy nasze inwestycje do możliwości marżowych. Na pewno zakładamy wzrosty w kolejnych latach" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

"My jesteśmy pewni tego, w jaki sposób budżetujemy nasz wynik, dlatego nadal będziemy publikować prognozy roczne wyniku. Zależy nam na przejrzystości i otwartości. To też dowód na dojrzałość organizacji" - podkreślił prezes.

Neuca wypracowała w I półroczu blisko 47 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 17% mniej niż w analogicznym okresie. Na spadek wyników wpłynęły incydentalne zdarzenia oraz zmiany w otoczeniu rynkowym wywołane wprowadzeniem nowych przepisów. Po dwóch kwartałach Grupa zrealizowała 47% planu finansowego, zakładającego 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych

"Wpływ ustawy 'Apteka dla Aptekarza' jest średnioterminowy. Zmiana sprzedaży do segmentów cały czas postępuje i jest bardziej dynamiczna niż w innych latach. Napłynęło wiele wniosków na nowe apteki sieciowe. Szacujemy, że ok. 1,5 tys. aptek podlegało tej zmianie. To wpływa na osiągane wyniki, bo tam marża jest niższa. W I półroczu wpływ ustawy był już widoczny, a w drugim półroczu będzie większy - to będzie kilka milionów złotych" - powiedział Sucharski.

Prezes wskazał również, że Neuca hamuje także, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu sieci przychodni. Obecnie posiada 63 przychodnie z grupą 144 tys. pacjentów.

"Hamujemy, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu sieci. Jeśli zdarzą się okazję inwestycyjne, to może jeszcze coś kupimy do końca roku. W tej chwili ten wydatek inwestycyjny już osiągnęliśmy i zależy nam na synergiach kosztowych i stworzeniu optymalnej oferty dla pacjenta" - powiedział Sucharski.

Dodał, że w 2018 roku największą inwestycją, która przekroczy budżet na inwestycje z 2017 roku będzie budowa magazynu. Na zakup przechodni w br. Neuca przeznaczyła ok. 20 mln zł.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.

(ISBnews)