Neuca ocenia, że prognoza zysku netto na 2017, która została obniżona w ub. miesiącu do 100 mln zł jest bardzo ambitna. Spółka nadal będzie publikować prognozy rocznych wyników, poinformował prezes Piotr Sucharski.
"To jest prognoza bardzo ambitna, blisko naszego szczytu możliwości. Będziemy mocno walczyć, bo te czynniki, które miały wpływ na wynik i marżę w I półroczu wciąż są aktualne. Zakładaliśmy pewne inwestycje, które zderzyły się z nową sytuacją ograniczeń marżowych, ale powstrzymanie tego typu inwestycji jest niemożliwe. Nie chcielibyśmy tego. W kolejnych latach dopasujemy nasze inwestycje do możliwości marżowych. Na pewno zakładamy wzrosty w kolejnych latach" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

"My jesteśmy pewni tego, w jaki sposób budżetujemy nasz wynik, dlatego nadal będziemy publikować prognozy roczne wyniku. Zależy nam na przejrzystości i otwartości. To też dowód na dojrzałość organizacji" - podkreślił prezes.

Neuca wypracowała w I półroczu blisko 47 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 17% mniej niż w analogicznym okresie. Na spadek wyników wpłynęły incydentalne zdarzenia oraz zmiany w otoczeniu rynkowym wywołane wprowadzeniem nowych przepisów. Po dwóch kwartałach Grupa zrealizowała 47% planu finansowego, zakładającego 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych

"Wpływ ustawy 'Apteka dla Aptekarza' jest średnioterminowy. Zmiana sprzedaży do segmentów cały czas postępuje i jest bardziej dynamiczna niż w innych latach. Napłynęło wiele wniosków na nowe apteki sieciowe. Szacujemy, że ok. 1,5 tys. aptek podlegało tej zmianie. To wpływa na osiągane wyniki, bo tam marża jest niższa. W I półroczu wpływ ustawy był już widoczny, a w drugim półroczu będzie większy - to będzie kilka milionów złotych" - powiedział Sucharski.

Prezes wskazał również, że Neuca hamuje także, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu sieci przychodni. Obecnie posiada 63 przychodnie z grupą 144 tys. pacjentów.

"Hamujemy, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu sieci. Jeśli zdarzą się okazję inwestycyjne, to może jeszcze coś kupimy do końca roku. W tej chwili ten wydatek inwestycyjny już osiągnęliśmy i zależy nam na synergiach kosztowych i stworzeniu optymalnej oferty dla pacjenta" - powiedział Sucharski.

Dodał, że w 2018 roku największą inwestycją, która przekroczy budżet na inwestycje z 2017 roku będzie budowa magazynu. Na zakup przechodni w br. Neuca przeznaczyła ok. 20 mln zł.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.

(ISBnews)