Zysk netto Ovostar Union spadł r: r do 3,89 mln USD w I półr. 2017 r.


Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Ovostar Union odnotowało 3,89 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 8,91 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,66 mln USD wobec 9,39 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA w wyniosła 7 mln USD wobec 10,5 mln USD zysku rok wcześniej.
"Zysk operacyjny spadł o 40% r/r w związku z rosnącą sprzedażą eksportową, która wymaga dodatkowych kosztów. Grupa zanotowała 1,6 mln USD strat z tytułu różnic kursowych. Zysk brutto zmniejszył się o 28% r/r do 8,5 mln USD, częściowo z powodu spadku wartości godziwej aktywów biologicznych w wysokości 1,7 mln USD" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,48 mln USD w I poł. 2017 r. wobec 34,45 mln USD rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży eksportowej wzrosły o 16% r/r i wyniosły 41% łącznych przychodów w okresie sprawozdawczym" - czytamy dalej.
"W I półroczu 2017 r. Ovostar Union nadal zwiększał wielkość produkcji i sprzedaży. […] Biorąc pod uwagę aktualne trendy jesteśmy optymistycznie nastawieni do wyników grupy za cały rok" – powiedział CEO Borys Bielikov, cytowany w raporcie.
Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to jedna z wiodących agroprzemysłowych firm Ukrainy, która wchodzi do trójki liderów w kraju, produkujących jaja kurze. Grupa produkuje także m.in. olej słonecznikowy i pasze. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.
(ISBnews)