BBI Development

Zarządzanie Sezam, spółka współkontrolowana przez BBI Development i "Społem" Warszawską Spółdzielnię Spożywców, będąca komplementariuszem realizującej projekt Centrum Marszałkowska spółki Zarządzanie Sezam Nowy Sezam dokonała emisji 50 000 obligacji na okaziciela serii A,o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 mln zł, podało BBI. "Cele emisji to pokrycie kosztów realizacji projektu deweloperskiego Centrum Marszałkowska (w tym kosztów generalnego wykonawcy oraz kapitału obrotowego spółki projektowej) oraz pokrycie kosztów samej emisji. Wyemitowano łącznie 50 000 obligacji kuponowych na okaziciela serii A, w formie niemającej dokumentu, o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł, równej cenie emisyjnej" - czytamy w komunikacie.

Stalprodukt

Stalprodukt odnotował 138,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2017 r. wobec 180,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mercor

Rada nadzorcza Mercora powołała zarząd nowej kadencji - na stanowisko prezesa Krzysztofa Krempecia, na pierwszego wiceprezesa Jakuba Lipińskiego, zaś na członka zarządu Tomasza Kamińskiego, podała spółka. >>>>

Getin Noble Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała dokument Getin Noble Banku pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 2017-2021", który jest aktualizacją "Programu postępowania naprawczego na lata 2016-2019", podał bank. >>>>

Grupa PZU

Grupa PZU w I połowie br. uzyskała 2 mld 199 mln zł z działalności operacyjnej wobec 1 mld 50 mln zł w poprzednim roku, co daje wzrost o 109,4 proc. - poinformowała w czwartek spółka. Zysk netto wyniósł 1 mld 733 mln zł, co daje 119,4-proc. wzrost wobec I połowy 2016 r. >>>>

PZU odnotował 506 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 168 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) planuje przedstawić na początku listopada zaktualizowaną strategię grupy, w tym strategię produktową, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. "Będziemy chcieli na przełomie trzeciego i czwartego kwartału zakomunikować swoją strategię. Będzie to prawdopodobnie na początku listopada. To będzie duża aktualizacja strategii, chcemy ją połączyć ze strategią produktową" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej. "Chcemy pokazać, jak należy wyobrazić sobie nowe PZU, jak będą wyglądały rozwiązania produktowe. To postawienie na innowacyjność i bliskość klienta" - podkreślił. Surówka poinformował, że perspektywa czasowa zaktualizowanej strategii pozostanie ta sama - tj. do 2020 roku. "Aktualizujemy ją przede wszystkim o część bankową. Chcemy być jedną z bardziej innowacyjnych spółek na tym rynku. Chcielibyśmy, by to przełożyło się na wyniki. Ten dokument narzuca też ton wewnątrz grupy. Chcemy, by klientocentryczność i innowacyjność wpisała się w codzienny modus operandi wszystkich spółek grupy" - powiedział prezes.

KGHM Polska Miedź

Darley Energy Poland jest w trakcie procedury postępowania arbitrażowego na gruncie dwustronnej umowy o inwestycjach w sprawie nieprzyznania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka. Jednocześnie spółka zaznacza, że jest otwarta na rozmowy o ewentualnej współpracy na koncesji z KGHM Polska Miedź, poinformował ISBnews Kamlesh Parmar, jeden z udziałowców Darley Energy Poland. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

CCC

CCC odnotowało 148,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 131,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Przychody ze sprzedaży CCC wyniosą 4-4,2 mld zł w tym roku, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Dariusz Miłka. "Podtrzymujemy naszą wcześniejszą zapowiedź, że przychody ze sprzedaży w tym roku wyniosą 4 mld zł może będzie to 4,2 mld zł" - powiedział Miłek dziennikarzom. Dodał, że w kolejnych 2 latach sprzedaż powinna rosnąć o 1 mld zł rocznie.

Grupa Trakcja

Grupa Trakcja odnotowała 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 18,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja wyniósł 1 851 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) na 30 czerwca 2017 r., podała spółka.>>>>

PKP Cargo

PKP Cargo odnotowało 20,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 128,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania odnotowały 21,6 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 20,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Boryszew

Boryszew odnotował 66,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 31,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej wyniósł 83,97 mln zł wobec 50,17 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

Boryszew podtrzymuje prognozę zysku netto i EBITDA na 2017 r., pomimo spodziewanej aprecjacji złotego, poinformował prezes Jarosław Michniuk. >>>>

Wartość zawartych dotychczas przez Boryszew nowych nominacji, w ramach których produkcja seryjna rozpoczyna się od przyszłego roku wynosi ok. 40 mln zł w 2018 r., 120 mln zł w 2019 r. i ok. 140 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Jarosław Michniuk. Boryszew dotychczas nie podawał wartości pozyskanych nowych nominacji. "Nowe nominacje, czyli negocjacje zakończone podpisaniem listów nominacyjnych z producentami motoryzacyjnymi zakładają uruchomienie produkcji o wartości 40 mln zł w 2018 r. i wzrost do 120 mln zł w 2019 r. W kolejnych dwóch latach wartość ta wynosi 140 mln zł" - powiedział Michniuk podczas konferencji prasowej.

Boryszew cały czas rozważa możliwość wypłaty dywidendy za 2017 r., ale decyzja dotycząca rekomendacji w zakresie jej wypłaty zostanie podjęta pod koniec roku, poinformował prezes Jarosław Michniuk. "Cały czas rozważamy możliwość wypłaty dywidendy i do końca br. powinniśmy mieć deklarację w tym zakresie" - powiedział Michniuk dziennikarzom. Boryszew pracuje nad kilkoma projektami, które mogą być istotne dla podjęcia takiej decyzji, wyjaśnił prezes. "Osobiście jestem zwolennikiem racjonalnej polityki dywidendowej, a spółka posiadająca politykę dywidendową jest lepiej oceniana przez inwestorów na GPW" - dodał Michniuk.

Boryszew liczy na utrzymanie dotychczasowej aktywności w zakresie prac R&D i złożenie podobnej liczby wniosków o dofinansowanie w II połowie roku, co w pierwszym półroczu, poinformował prezes Jarosław Michniuk. W I poł. 2017 r. Boryszew złożył 11 wniosków, w których wartość projektów wyniosła 250 mln zł, podano także. "W tym roku chcemy koordynować działania w jednym nowoczesnym ośrodku R&D, co powinno zaowocować utrzymaniem aktywności w składaniu wniosków na dotychczasowym poziomie. Jesteśmy otwarci w zakresie współpracy badawczo-rozwojowej nie tylko na uczelnie wyższe, ale chcemy współpracować również z producentami czy dostawcami" - powiedział Michniuk dziennikarzom. W I półroczu Boryszew złożył 11 wniosków, w których wartość projektów wyniosła łącznie 250 mln zł.

ABC Data

ABC Data odnotowała 3,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ABC Data rozmawia o dalszym rozszerzaniu współpracy z chińskim producentem Xiaomi, w tym na kolejne rynki, poinformowała prezes ABC Data Ilona Weiss. >>>>

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas odnotował 81,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 33,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom Banku BGŻ BNP Paribas wyniósł 58,86 mld zł na koniec czerwca br. i wzrósł o 4% r/r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła o 0,4 pkt proc. r/r do 7,2%, podał bank. >>>>

4Fun Media

4Fun Media odnotowało 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Budimex

Budimex odnotował 109,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 94,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Fortuna

Fortuna Entertainment Group odnotowała 2,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,09 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Milkiland

Milkiland odnotował 1,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 15,01 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Protektor

Protektor odnotował 2,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Projprzem

Projprzem odnotował 0,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rawlplug

Rawlplug odnotował 17,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 21,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

The Dust

The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, ustalił cenę emisji i sprzedaży oferowanych akcji na 12 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej, podała spółka. Przydział akcji nastąpi do 8 września, a jeszcze w 2017 r. spółka zamierza zadebiutować na NewConnect. >>>>

Orbis

Orbis zawarł zawarł przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" za cenę netto 18 mln zł oraz hotelu "ibis budget Toruń" i nieruchomości o powierzchni 3 489 m2, zabudowanej niedokończonym budynkiem, który pierwotnie planowany był jako hotel "ibis", za łączną cenę netto 11 mln zł na rzecz Cube, podała spółka. >>>>

Arctic Paper

Göran Eklund zostanie członkiem zarządu i obejmie stanowisko dyrektora finansowego Arctic Paper 1 września br., zastępując Małgorzatę Majewską-Śliwę, podała spółka. >>>>

HubStyle

HubStyle podpisał list intencyjny z OTCF, właścicielem marki 4F, podała spółka. Podmioty będą współpracować w ramach dystrybucji marki Cardio Bunny w Polsce i za granicą. >>>>

KSG Agro

KSG Agro odnotowało 2,96 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,11 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>