"Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto (przy założeniach z ustawy budżetowej na 2017 r.) wyniósł na koniec sierpnia 72 proc. Natomiast przy uwzględnieniu przewidywanego niższego wykonania potrzeb pożyczkowych netto, w szczególności deficytu budżetu państwa, poziom ten wynosi 85 proc. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 76 mld zł" - napisano.

MF nie zorganizuje we wrześniu żadnego przetargu sprzedaży ze względu na dobrą sytuację budżetową.

"W związku z utrzymującą się korzystną sytuacją płynnościową budżetu oraz dotychczasową realizacją procesu finansowania potrzeb pożyczkowych we wrześniu nie są planowane przetargi sprzedaży skarbowych papierów wartościowych" - napisano.

>>> Czytaj też: Są najnowsze dane o polskim PKB. Gospodarkę ciągnie konsumpcja, nie inwestycje