Akcjonariusze Komputronika zdecydują 29 września o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 września br. o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2017 roku w kwocie 12,14 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów na walne.

W lipcu zarząd Komputronika postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby zysk netto za rok obrotowym 2016, wynoszący 12,14 mln zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Komputronik rekomendował długoterminowe utrzymanie polityki dywidendowej, które umożliwi zwiększanie kapitału obrotowego i utrzymanie wysokiej płynności bieżącej.

Komputronik odnotował 13,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016, zakończonym 31 marca 2017, wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 12,14 mln zł wobec 9,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.

(ISBnews)