Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Po publikacji wyników za I półr. br. Gekoplast podtrzymał wykonanie całorocznej prognozy, która zakłada wypracowanie ponad 7 mln zł zysku netto (+17% względem rezultatu roku 2016) i 14,5 mln zł wyniku EBITDA (+29%) przy 100,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11%), podała spółka.
"Po dwóch kwartałach bieżącego roku prognozę przychodów zrealizowaliśmy w ponad 52%, w przypadku wyniku EBITDA w 43%, a na poziomie zysku netto - w 47%. Wyniki pierwszego półrocza obarczone zostały wzrostem cen surowca wykorzystywanego do produkcji oraz stosunkowo długimi terminami realizacji zleceń, wynikającymi z przerastającego moce produkcyjne popytem na wyroby spółki, co wraz ze spadającym kursem euro przy 54% sprzedaży eksportowej spowodowało pewne obniżenie rentowności w stosunku do oczekiwanych poziomów. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w drugim kwartale br. dzięki spadkowi ceny polipropylenu wyniki spółki uległy już znaczącej poprawie" - powiedział prezes Piotr Górowski, cytowany w komunikacie.
Gekoplast odnotował 3,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,57 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 44,79 mln zł rok wcześniej.
"Jako zarząd jesteśmy przekonani, że konsekwentna realizacja strategii rozwoju Gekoplastu, oparta na optymalizacji kosztowej, zwiększaniu mocy produkcyjnych oraz zwiększeniu automatyzacji w zakresie przetwórstwa, będzie prowadzić do wzrostu wartości sprzedaży przy rosnącej rentowności" - dodał prezes.
Na początku sierpnia br. Włoski K-Holding, właściciel największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A. złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego. Cena ma wynieść 16,55 zł za akcję. Zarząd Gekoplastu udzielił inwestorowi wyłączności na przeprowadzenie procesu due diligence do 15 października 2017 roku, a w przypadku potwierdzenia oferowanej ceny za akcję wyłączność automatycznie ulegnie wydłużeniu o cztery tygodnie na potrzeby organizacji wezwania na akcje spółki.
Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ISBnews)