Apator liczy na utrzymanie wzrostu sprzedaży w II półr., podtrzymuje prognozyWarszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Apator oczekuje, że w II półroczu 2017 r. utrzyma na podobnym poziomie wzrost sprzedaży, po wzroście o 9,6% r/r w I połowie roku, poinformował prezes Andrzej Szostak. Spółka podtrzymuje też prognozy finansowe na 2017 r., zakładające przekroczenie 900 mln zł skonsolidowanych przychodów i 75 mln zysku netto.

"Tradycyjnie II półrocze nie jest słabsze, a o ile lepsze, o tym zdecyduje co ostatecznie osiągną spółki Rector i Elkomtech. Oczekujemy podobnego wzrostu przychodów co w I półroczu" - powiedział Szostak podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że po I połowie roku dolna granica prognozy finansowej została wypełniona w 51% dla przychodów, 39% dla raportowanego skonsolidowanego zysku netto, a w ujęciu skonsolidowanego zysku netto oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych - w 46%.

"Nie zmieniliśmy prognozy. Czekamy na wyniki III kwartału i wyniki negocjacji z Tauronem Dystrybucja na temat zakończenia i rozliczenia projektu SID. Po zamknięciu III kw. będziemy mogli powiedzieć, jak będzie wyglądał cały rok" - wskazał Szostak.

Prezes podkreślił, że głównym motorem wzrostu w I półroczu był segment pomiarowy, który zwiększył przychody o 15,9% r/r do 380 mln zł i EBITDĘ o 22% r/r do 63 mln zł.

"W całym segmencie pomiarowym trend powinien się utrzymać [w II półroczu], zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jak i wyniki" - dodał prezes.

Natomiast słabiej zachował się w I poł. roku drugi najważniejszy segment - automatyzacji pracy sieci, w którym działają m.in. spółki Apator Rector i Apator Elkomtech. Jego przychody spadły o 9,2% do 63 mln zł, a EBIDTA była bliska zeru.

"W Rectorze wyniki były zgodne z oczekiwaniami. Uważamy, że sanacja tej spółki przynosi efekty i że nastąpi w niej przyspieszenie do końca roku i poprawi wyniki. Na razie odrabia straty, które ciążyły w zeszłym roku. Także w Elkomtech II półrocze może być lepsze, a zwłaszcza w przyszłym roku będzie miał szanse na poprawę wyników. Zakładamy, że [całemu segmentowi] uda się bardziej pozytywnie zacząć wpływać na wyniki grupy" - powiedział Szostak.

Pozostała działalność odpowiadała w I półroczu za blisko 17 mln zł sprzedaży. Ponad połowa pochodziła z działalności w obszarze górniczym, gdzie Apator wygasza działalność spółki Apator Mining.

"W Apator Mining podjęliśmy decyzję o wygaszeniu działalności ze względu na m.in. brak synergii i małe możliwości pozyskiwania zamówień. Przeprowadzimy to do końca tego roku i w przyszłym już nie będzie działalności. Nie będzie to miało wpływu na wynik, ale będzie miało pozytywny wpływ na uwolnienie gotówki. Do końca roku aktywa zostaną sprzedane kontrahentowi mającemu większą ekspozycję na górnictwo [Energoaparatura]" - podsumował prezes.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł.

(ISBnews)