"W końcu II kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 122,0 tys. i była wyższa niż w I kwartale o 3,2 tys., tj. o 2,7 proc.. W porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 27,7 tys., tj. o 29,4 proc." - napisano w komentarzu do badania.

"W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 24,7 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W II kwartale 2017 roku utworzono o 26,8 proc. mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z I kwartałem, ale o 3,6 proc. więcej niż w II kwartale ubiegłego roku. W okresie II kwartału 2017 roku zlikwidowano o 22,9 proc. mniej miejsc pracy niż w I kwartale b.r. i o 11,6 proc. mniej niż w II kwartale 2016 roku" - dodano.

Ponadto GUS podał, że w I półroczu 2017 roku powstało 390,6 tys. nowych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (93,0 proc.).

>>> Czytaj też: Brytyjski rynek pracy czeka zapaść? Nie ma chętnych do pracy za imigrancką stawkę