Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Airway Medix odnotował 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata na sprzedaży wyniosła 1,16 mln zł wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka nie odnotowała skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I poł. 2017 r. wobec 26 tys. zł przychodów rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 0,78 mln zł wobec 1,62 mln zł straty rok wcześniej.

Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)