"(...) z gospodarki polskiej napływają mocniejsze dane kwartalne, więc podobnie jak w innych krajach w regionie będziemy kontynuować rewizję wzrostu gospodarczego w górę. Prognozy dla wzrostu polskiego PKB również są pod wzrostową presją. 20 października będziemy prezentować rewizję ratingu Polski i to zapewne będzie dobry czas na ponowne przyjrzenie się prognozom wzrostu" - powiedział Winnekens.

Prognozy S&P z lipca zakładają wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2017-2020 w tempie 3,6 proc., 3,1 proc., 3,0 proc. i 2,9 proc. rocznie.

Lipcowe szacunki agencji dla deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB w latach 2017-2020 kształtują się na poziomie, odpowiednio, 3,0 proc., 3,0 proc., 2,9 proc. oraz 2,8 proc.

>>> Czytaj też: Moody's nie opublikował raportu na temat Polski. Rating bez zmian