Założenie własnej firmy oraz jej rozwój wymagają dużego nakładu finansowego, co przeraża większość początkujących przedsiębiorców. Dzięki programom unijnych dofinansowań mogą uzyskać niezbędne środki, które ułatwią im start. Jakie rodzaje dotacji na swój biznes można otrzymać w ramach środków Unii Europejskiej?

Pomoc dla młodych przedsiębiorców

Osoby poniżej 30. roku życia, które nie uczą się, ani nie pracują, a chciałyby założyć własną firmę, mogą ubiegać się o wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Oferta Funduszy Europejskich skierowana do tej grupy docelowej opiera się na różnorodnych projektach. W znalezieniu tego, który spełni oczekiwania pomaga Wyszukiwarka Dotacji. Zawężając kryteria wyszukiwania, każdy może tam odnaleźć formę wsparcia w najlepszej dla siebie lokalizacji i postaci. Wybór jest szeroki, poczynając od stworzenia planu działania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy szkoleń zawodowych, a na dotacjach kończąc.

Reklama

Po znalezieniu odpowiedniej dla siebie propozycji, zainteresowany powinien skontaktować się z projektodawcą. W ten sposób nie tylko pozna szczegóły oferty, ale też dowie się, czy spełnia wymagania niezbędne do skorzystania z niej. W celu zaczerpnięcia obszerniejszych informacji o działalności Funduszy Europejskich, warto skontaktować się z Punktami Informacyjnymi FE.

Programem, którego grupę docelową stanowią ludzie do 25. roku życia są "Gwarancje dla Młodych". Inicjatywa ta powstała, by przeciwdziałać zjawisku bezrobocia, pozwalając młodym osobom na podnoszenie kompetencji i działając na rzecz ich aktywizacji zawodowej. W ramach przedsięwzięcia organizowane są staże i praktyki, zapewniane jest też profesjonalne pośrednictwo pracy. Projekt ma zapewniać możliwość skorzystania nie tylko z atrakcyjnych form edukacji, ale także ofert zatrudnienia.

Organizowany w jego ramach program "Pierwszy biznes- wsparcie w starcie" pozwala na skorzystanie z bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 20 tys. zł lub nisko oprocentowanej pożyczki sięgającej nawet 80 tysięcy złotych. Szczegóły TUTAJ.

Wsparcie dla osób po 30 roku życia

Warunki otrzymania dotacji w przypadku osób powyżej 30 lat mogą różnić się zależności od województwa. Niezmiennie jednak obejmują one tylko określone grupy tj: kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne lub posiadające niskie kwalifikacje, a także te po 50 roku życia. Dla pozostałych, którzy nie wpisują się w wyszczególnione grupy, ale chciałyby rozpocząć własną działalność, UE oferuje zwrotne pożyczki o uproszczonych procedurach. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat form wsparcia dla przedsiębiorców 30+, należy udać się do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy, skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Społecznych lub skorzystać z Wyszukiwarki Dotacji.

Możliwości dla mieszkańców wsi

Ubezpieczeni w KRUS rolnicy, którzy planują założenie własnej firmy, także mogą skorzystać z dotacji w ramach środków europejskich. Jej formą jest tzw. premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ubiegać się o nią można, składając wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji na temat programu, organizacja udostępniła tutaj

Osoby, które zamieszkują tereny wiejskie, ale nie trudzą się rolnictwem, mają możliwość otrzymania pomocy ze strony Lokalnych Grup Działania. Znalezienie właściwej ułatwia baza na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Finansowanie start–upów

Ta kategoria dotyczy przedsiębiorców, którzy chcieliby zaproponować konsumentom nowatorskie produkty lub usługi, ale brakuje im środków na realizację swojego pomysłu.
UE proponuje im skorzystanie z funduszów kapitału zalążkowego, czyli tzw. funduszów kapitału podwyższonego ryzyka (VC). Rozwiązanie to pozwala otrzymać wsparcie finansowe, jak również ułatwia dostęp do rynków zbytu oraz rozwija sieć kontaktów biznesowych.

Należy jednak pamiętać, że wsparcie ze strony inwestora VC wiąże się z przekazaniem mu częściowej kontroli nad własną działalnością – obejmuje on część udziałów i staje się osobą decyzyjną w newralgicznych kwestiach.

Inicjatywą wspierającą rozwój tzw. nowoczesnych firm jest też JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises), która wykorzystuje nieskomplikowane instrumenty inżynierii finansowej takie jak: pożyczki, kredyty czy poręczenia. Cel projektu stanowi wzmożenie aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start- upów. Dodatkowe informacje na jego temat można znaleźć tutaj.