"Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię rady nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w uchwale Nr 25/VIII/2017 z dnia 01.09.2017 r., walne zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na: dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu PGNiG S.A. tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hinca, Mirosława Szkałuby, Grażyny Piotrowskiej-Oliwy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu" - czytamy w uchwale.

Wcześniej PGNiG informował, że na NWZ  13 września akcjonariusze zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

>>> Czytaj też: Druga generacja Elfów. 19 maszyn polskiej firmy trafi do Kolei Śląskich [ZDJĘCIA]