Zysk netto Artifex Mundi spadł r: r do 2,76 mln zł w I poł. 2017 r.Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Artifex Mundi odnotował 2,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,98 mln zł wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,77 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 10,61 mln zł rok wcześniej.

"W I połowie 2017 r. Grupa Artifex Mundi rozpoznała 10,8 mln zł skonsolidowanej sprzedaży (2% wzrost r/r), wypracowując 4,6 mln zł zysku brutto na sprzedaży (spadek o 27%). Niższa rentowność sprzedaży w analizowanym okresie miała związek z rozpoczęciem amortyzacji gier free-to-play, nie przynoszących jeszcze istotnych przychodów, jak również większym udziałem przychodów ze sprzedaży niezamortyzowanych gier HOPA w całkowitych przychodach grupy" - czytamy w raporcie.

Na obniżenie z zysku z działalności operacyjnej w ujęciu r/r wpływ, obok struktury przychodów ze sprzedaży gier oraz amortyzacji gier free-to-play, miały również wyższe koszty ogólnego zarządu, związane m.in. z wydatkami związanymi ze statusem spółki giełdowej, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 2,04 mln zł wobec 3,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

(ISBnews)