Poniżej zapadalność zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) na najbliższe 5 lat, według stanu na koniec lipca (w mln EUR):

2017 699
2018 4 873
2019 7 231
2020 6 987
2021 8 443

(PAP Biznes)