Zysk netto Celon Pharma spadł r: r do 13,43 mln zł w I poł. 2017 r.Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Celon Pharma odnotowała 13,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 22,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,8 mln zł wobec 28,16 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2017 roku spółka wygenerowała zysk brutto w kwocie 15,6 mln złotych. W porównaniu do roku poprzedniego wartość zysku jest niższa (27,9 mln zł), niemniej po zdyskontowaniu zdarzeń jednorazowych związanych z uzyskanymi w ubiegłym roku płatnościami milestone za prawa do dystrybucji leku Salmex na zagranicznych rynkach, wartość zysku brutto za poprzedni okres jest zbliżona do wartości zysku brutto
za I półrocze 2017 roku (27,9 mln – 12,7 mln = 15,2 mln złotych). Brak milestonów w I półroczu 2017 roku wynika z braku spełnienia w okresie rozliczeniowym założeń związanych z procedurami rejestracyjnymi na rynkach zagranicznych. Na bazie zawartych umów dystrybucyjnych,
spółka posiada prawa do przyszłych płatności, niemniej ich terminarz uzależniony jest od czynników zewnętrznych,w głównej mierze od tempa rejestracji leku na poszczególnych rynkach" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 57 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 71,86 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2017 roku spółka wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 57 mln złotych. W analogicznym okresie poprzedniego roku wartość przychodów ze sprzedaży była wyższa i wyniosła 71,9 mln złotych, na co wpływ miały jednorazowe płatności
milestonów związanych z zawartymi umowami dystrybucyjny mi dla leku Salmex. Wartość tak sklasyfikowanych przychodów w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła 12,7 mln złotych. Po pominięciu zdarzeń jednorazowych, wartość przychodów netto ze sprzedaży w I półroczu 2016 roku wyniosła 59,2 mln. [...] Wartość krajowej sprzedaży leków gotowych w I półroczu 2017 r. wyniosła 53,5 mln złotych (I kw: 26,9 mln zł; II kw 26,6 mln zł) co przełożyło się na 0,3% dynamiki wzrostu w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 roku"

"Wyniki sprzedaży osiągnięte przez nas w I półroczu 2017 roku potwierdzają kluczowe pozycje konkurencyjne naszych produktów na polskim rynku leków. 10-procentowa dynamika sprzedaży w ujęciu wolumenowym, wzrost lub utrzymanie pozycji rynkowej naszych produktów w swoich kategoriach terapeutycznych, pozwoliły wygenerować stabilne przychody, ale i pozytywne ocenić zarządowi perspektywy sprzedażowe na dalszą część roku. Eksport w pierwszej połowie 2017 roku był realizowany na bazie otrzymanych zamówień z rynków, tj. Austria, Litwa, Chorwacja, Bośnia, Ukraina, Dominikana i był zgodny z naszymi oczekiwaniami, notując wzrost w stosunku do I półrocza 2016 r. W związku z intensywnie toczącymi się procedurami rejestracyjnymi leku Salmex na rynkach europejskich perspektywy wzrostu naszych przychodów w tym obszarze oceniamy również pozytywnie" - skomentował członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju Bogdan Manowski, cytowany w komunikacie.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2016 r.

(ISBnews)