Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - GetBack ogłosił żądanie przymusowego wykupu 81 158 akcji EGB Investments (EGB) po 16 zł za sztukę, podała spółka.
„Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje EGB, tj. 81 158 akcji zwykłych […] uprawniające łącznie ich posiadaczy do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB. […] Dzień wykupu został ustalony na 27 września 2017 roku, a cena wykupu jednej wykupywanej akcji wynosi 16,0 zł" – czytamy w komunikacie.
W dniu wykupu akcjonariusze mniejszościowy objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych spółki, podano również.
W sierpniu GetBack nabył od funduszy zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) ok. 99,38% akcji EGB Investments za 207,57 mln zł.
GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
(ISBnews)