Poniżej oceny NBP od marca 2011 roku:

III'11 IX'11 III'12 IX'12 III'13 IX'13 III'14 VII'14 IX'14 III'15 IX'15 III'16 IX'16 III'17 IX'17
Dobra 52 56 54 58 50 52 59 43 58 53 56 56 54 53 57
Zła 14 13 13 14 15 13 13 17 14 15 13 10 12 9 6
Trudno powiedzieć 34 31 33 28 35 35 28 40 28 32 31 34 34 38 37

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 września 2017 roku na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)