Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-09-26 6353,00 -0,8% -4,4% 15,0% 31,8%
Miedź 3M USD/t 2017-09-26 6413,00 -0,6% -3,8% 15,9% 32,5%
Ołów spot USD/t 2017-09-26 2477,75 0,3% 7,7% 23,9% 27,9%
Ołów 3M USD/t 2017-09-26 2488,00 0,6% 7,0% 23,4% 27,8%
Aluminium spot USD/t 2017-09-26 2101,00 -1,1% 1,7% 23,3% 27,5%
Aluminium 3M USD/t 2017-09-26 2126,00 -1,0% 2,7% 25,6% 28,0%
Cyna spot USD/t 2017-09-26 20911,00 -0,1% 2,2% -1,4% 5,6%
Cyna 3M USD/t 2017-09-26 20710,00 0,0% 1,9% -2,0% 5,0%
Nikiel spot USD/t 2017-09-26 10395,00 -0,9% -9,0% 4,3% -0,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-09-26 10480,00 -0,9% -8,8% 4,6% -0,5%
Cynk spot USD/t 2017-09-26 3168,00 0,2% 3,7% 23,9% 38,9%
Cynk 3M USD/t 2017-09-26 3116,00 0,6% 1,7% 21,0% 36,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-09-26 200,60 0,0% -1,0% -11,2% -2,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-09-26 82,50 1,0% 5,8% 17,4% 35,3%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-09-26 662,00 1,0% 7,0% 6,8% 21,3%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-09-26 616,00 1,1% 7,5% 7,3% 23,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-09-26 545,00 0,0% 10,7% 4,7% 21,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-09-26 533,50 0,0% 15,4% 8,6% 28,0%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-09-26 314,50 0,3% 7,6% -0,6% 24,9%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-09-26 317,00 0,3% 9,6% 2,9% 29,8%

(PAP Biznes)