Akcjonariusze Cube.ITG nie uchwalili emisji akcji z powodu braku quorumWarszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Cube.ITG nie podjęli uchwały dotyczącej emisji do 5 mln sztuk akcji z powodu braku quorum, poinformowała spółka.

"W związku z tym, że na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki obecny był przedstawiciel jednego akcjonariusza, posiadający 1 509 600 akcji i dających tyleż samo głosów (15,18% kapitału zakładowego), a zgodnie z treścią art. 445 Kodeksu spółek handlowych do podjęcia skutecznej uchwały w sprawie zmiany statutu spółki przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, to nie było prawem wymaganego quorum do podjęcia uchwały" - czytamy w protokole z obrad walnego zgromadzenia spółki.
Akcjonariusze podjęli uchwałę, która zakłada możliwość zwołania kolejnego walnego zgromadzenie w celu podjęcia uchwały dotyczącej upoważnienia zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego, podano dalej.


Walne zgromadzenie przyjęło zmianę w statucie dotyczącą siedziby firmy, którą będzie Wrocław, wobec wcześniej wpisanej Warszawy.

Cube.ITG zwołał na 27 września br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, w ramach którego akcjonariusze mieli podjąć decyzję w zakresie zmian statutowych spółki w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego oraz wskazanie jego nowej kwoty. Zmiany zakładają jedno lub kilka podwyższeń kapitału o kwotę nie wyższą niż 10 mln zł, poprzez emisję nie więcej niż 5 mln szt. akcji kolejnych serii z możliwością wyłączenia prawa poboru. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40 mln zł.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)