BIEC: WRP bez zmian m: m, napływ bezrobotnych nadal rekorodowo niskiWarszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł m/m we wrześniu 2017 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że pomimo krótkookresowych wahań, napływ do bezrobocia pozostaje na rekordowo niskim poziomie w porównaniu do danych historycznych.

"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia nie uległ zmianie w ujęciu miesięcznym. Jednak zaktualizowane przeliczenia wskaźnika, uwzględniające ostatnie dostępne kwartalne dane nt. przeciętnego tygodniowego czasu pracy obejmujące II kw. br., spowodowały znacznie większy jego wzrost w ostatnich miesiącach. Część tego wzrostu ma zapewne charakter sezonowy. Część jednak wynika z ograniczeń strukturalnych zmniejszających możliwości dalszej redukcji stopy bezrobocia" - czytamy w raporcie.

Trzy składowe wskaźnika działają w kierunku spadku stopy bezrobocia, wpływ jednej zmiennej jest neutralny, a cztery z nich w kierunku wzrostu stopy bezrobocia (w tym jedna - średni tygodniowy czas pracy - silnie), sygnalizując tym samym pogorszenie sytuacji na rynku pracy, oceniają analitycy.

"W sierpniu br., podobnie, jak w ostatnich miesiącach nieznacznie przeważała liczba przedsiębiorstw, w których planowano wzrost liczby pracowników, nad tymi, którzy planowali redukcje etatów" - podał BIEC.

Prognozy wzrostu zatrudnienia dotyczyły dużych przedsiębiorstw (250 i więcej pracujących), a następnie w niewielkim zakresie firm średnich (50-249 pracujących). W małych firmach odsetek pracodawców planujących wzrost zatrudnienia i tych, którzy planują zwolnienia były sobie równe, podano również.

W ujęciu branżowym redukcje miejsc pracy dotyczą głównie w sektorze produkcji odzieży, w firmach branży farmaceutycznej oraz w branży chemicznej.

(ISBnews)