"Odsetek gospodarstw domowych spłacających różnego rodzaju kredyty i pożyczki jest po raz pierwszy w naszych badaniach niższy niż tych, które posiadają jakiekolwiek oszczędności. Z deklaracji respondentów wynika, że obowiązek spłacenia różnego rodzaju rat, pożyczek, długów lub kredytów spoczywa obecnie na dwóch piątych wszystkich gospodarstw domowych (40 proc.), z czego nieliczne (3 proc. ogółu) mają kłopoty ze spłaceniem swoich zobowiązań, pozostałe zaś (37 proc.) spłacają je regularnie" - napisano w komentarzu.

Badanie pokazuje, że 49 proc. Polaków deklaruje, że ich gospodarstwo domowe posiada pewne oszczędności pieniężne i niemal tyle samo (51 proc.) twierdzi, że nie ma takiego zabezpieczenia.

"W ciągu ostatnich trzech lat odsetek osób deklarujących posiadanie oszczędności zwiększył się o 9 punktów procentowych (z 40 proc.), natomiast patrząc z perspektywy ostatniego dziesięciolecia ich liczba się podwoiła (wzrost z 23 proc. do 49 proc.). Zatem wraz z poprawą sytuacji finansowej Polaków upowszechnia się zwyczaj odkładania części funduszy, by zabezpieczyć się na przyszłość" - napisano.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dn. 17–24 sierpnia na grupie 1009 osób.

>>> Czytaj też: W gospodarce dzieją się rzeczy, których po 1989 r. nie doświadczaliśmy nigdy