Selvita ma kredyt inwestycyjny na 24,4 mln zł od PKO BP na budowę CBRILWarszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Selvita otrzymała od PKO Banku Polskiego kredyt inwestycyjny wysokości do 244 mln zł, ale nie więcej niż 36,18% wartości nakładów netto projektu pn.: "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita SA" (CBRIL), realizowanego na terenie nieruchomości położonej w Krakowie, podała spółka. Zarząd Selvity ocenia, że kredyt zostanie uruchomiony nie wcześniej niż pod koniec 2018 r.

Umowa jest istotna dla spółki, gdyż środki pozyskane z kredytu wraz ze środkami własnymi oraz dofinansowaniem udzielonym przez Ministerstwo Rozwoju pozwolą na realizację projektu, który ma fundamentalne znacznie dla realizacji "Strategii rozwoju grupy kapitałowej spółki na lata 2017-2021", podkreślono w komunikacie.

"Zarówno termin podpisania, jak i wysokość umowy kredytowej stanowią realizację postanowień zawartych w umowie grantowej na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków podpisanej z Ministerstwem Rozwoju. Umowa kredytowa nie zobowiązuje nas do wykorzystania całości przyznanego finansowania. Oczekujemy, że ostatecznie kwota pożyczki będzie istotnie niższa od jej maksymalnej wysokości, określonej w umowie kredytowej. Będziemy starali się minimalizować poziom zadłużenia spółki" - powiedział ISBnews współzałożyciel i wiceprezes zarządu Selvity Bogusław Sieczkowski.

W komunikacie podano, że kredyt zostanie postawiony do dyspozycji spółki po spełnieniu warunków zawieszających wskazanych w umowie, w tym ustanowieniu zabezpieczeń, wniesieniu wkładu własnego (nie mniej niż 13,48% wartości nakładów netto projektu) oraz spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie przez spółkę bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej.

Środki z kredytu spółka przeznaczy na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu budowy CBRIL.

"Aktualnie harmonogram prac zakłada, że kredyt zostanie uruchomiony nie wcześniej niż w końcówce przyszłego roku. Do tego etapu inwestycję będziemy finansowali ze środków własnych oraz grantowych" - powiedział także Sieczkowski.

Kredyt udzielany jest przez PKO BP na okres od 28 września 2017 roku do 31 grudnia 2027 roku. Okres wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 marca 2020 roku, a jego wykorzystanie następować będzie zgodnie z uznaniem spółki, postępem procesu inwestycyjnego i będzie dostosowane do harmonogramu realizacji inwestycji.

W połowie września Selvita zawarła z Ministerstwem Rozwoju (MR) umowę dotacji na budowę i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL) - kompleksowego zestawu laboratoriów odzwierciedlającego przebieg procesu badań przedklinicznych nad innowacyjnymi lekami.

Spółka podała wówczas, że wartość pierwszego z trzech etapów inwestycji, w ramach której powstanie ostatecznie ok. 1 000 miejsc pracy, wyniesie 74,9 mln zł, z czego 45% (33,7 mln zł) zostanie sfinansowane z pozyskanych z MR środków.

Na łączny koszt I etapu inwestycji (74,9 mln zł) składają się koszty zakupu działki (7,5 mln zł), budowy (38,9 mln zł) oraz wyposażenia budynku (28,5 mln zł). Dofinansowanie (33,7 mln zł) stanowi 45% wszystkich kosztów.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)