MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach sprzedaży w IV kw. 2017r.


Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w IV kw. br. dwa przetargi obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 8-16 mld zł, podał resort. Możliwe są także trzy przetargi zamiany obligacji, podano także.
"Jako wypadkowa utrzymującej się korzystnej sytuacji płynnościowej budżetu oraz przewidywanych potrzeb pożyczkowych do końca roku, podaż obligacji na przetargach sprzedaży w IV kwartale będzie się mieścić w przedziale między 8 a 16 mld zł. W październiku przewidujemy jeden przetarg zamiany oraz jeden przetarg sprzedaży - z podażą od 4 do 8 mld zł i standardową ofertą obligacji" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do podaży.
Na przetargu 25 października 2017 r. zaoferowane mają być papiery serii OK0720 / WZ1122 / PS0123 / WZ0126 / DS0727, możliwe są też obligacje typu WS albo IŻ, podano w komunikacie.
Pierwszy przetarg odkupu zostanie zorganizowany 5 października - odkupywane będą obligacje następujących serii: OK0419 / WZ1122 / PS0123 / WZ0126 / DS0727.
Do odkupu na przetargach oferowane byłyby obligacje zapadające w 2018 r.
Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w IV kwartale 2017 r. będą się odbywać zgodnie z ogłoszonym kalendarzem rocznym z uwzględnieniem modyfikacji w październiku i grudniu (przesunięcie przetargów z 23.10 na 25.10 oraz z 7.12 na 15.12) ze względu na harmonogram ocen ratingowych, podał resort.
Przetargi bonów skarbowych nie są planowane, podano także.
Resort wskazał również, że na aukcjach obligacji kontynuowane będzie oferowanie pięciu bieżących obligacji benchmarkowych (trzech o oprocentowaniu stałym oraz dwóch o zmiennym) z możliwością dodania obligacji typu WS lub IŻ.
"Emisje obligacji na rynkach zagranicznych uzależnione będą od sytuacji budżetowej oraz warunków na międzynarodowych rynkach finansowych i rynku krajowym" - czytamy dalej.
Możliwe są emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych, a także wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości ok. 1 mld euro. Resort nie wyklucza też emisji obligacji w formule private placement.
Ministerstwo zastrzegło, że w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i budżetowej możliwe są modyfikacje przedstawionego planu, w szczególności możliwe jest przeprowadzenie przetargów odkupu SPW.
(ISBnews)