FTSE Russell uznała, że Polska to już nie wschodzący, a rozwinięty rynek. Nie zdecydował o tym wzrost gospodarczy, tylko względy formalne.
Informacja pojawiła się w piątek wieczorem. Firma FTSE Russell poinformowała, że we wrześniu przyszłego roku Polska jako pierwszy kraj z naszego regionu powiększy grono dojrzałych rynków. Nasza Giełda Papierów Wartościowych, dotychczas traktowana jako rynek wschodzący, znajdzie się w jednym koszyku z giełdami Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec czy Australii.
– Przekwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych to docenienie rozwoju gospodarki i rynku kapitałowego oraz ważny krok w jego rozwoju. Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług posttransakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę. GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Dodatkowo dynamiczny rozwój polskiej gospodarki jest dobrym argumentem do inwestowania na naszym rynku przez globalnych inwestorów – stwierdził cytowany w komunikacie Marek Dietl, nowy prezes Giełdy Papierów Wartościowych.