"Zważywszy na powyższe, ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 15 000 000. Wszystkie akcje oferowane, oferowane są inwestorom instytucjonalnym" - czytamy w komunikacie.

Oferta do 15 mln nowych akcji serii G Venture Inc rozpoczęła się w ub. czwartek od budowy księgi popytu. Spółka chce w ramach oferty pozyskać ok. 35 mln zł na inwestycje kapitałowe wraz z przeniesieniem notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) z NewConnect.

Harmonogram zakładał, że 28 września rozpocznie się procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, zaś 2 października zakończy się proces budowania księgi popytu i nastąpi ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby oraz ceny akcji oferowanych. W dniach 3 - 5 października nastąpi przyjmowanie zapisów, a 6 października odbędzie się przydział akcji oferowanych. Około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych ma nastąpić pierwszy dzień notowania akcji oferowanych na rynku regulowanym GPW.

Oferującym jest Dom Maklerski Trigon.

Venture Inc to działająca w formule funduszu typu venture capital spółka notowana na NewConnect.

(ISBnews)