Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-10-03 6468,75 0,3% -4,9% 17,1% 34,8%
Miedź 3M USD/t 2017-10-03 6520,00 0,4% -4,6% 17,8% 35,3%
Ołów spot USD/t 2017-10-03 2585,00 2,6% 9,2% 29,3% 23,6%
Ołów 3M USD/t 2017-10-03 2591,00 2,9% 8,2% 28,5% 23,6%
Aluminium spot USD/t 2017-10-03 2114,25 1,5% -0,1% 24,1% 26,7%
Aluminium 3M USD/t 2017-10-03 2131,00 1,4% -0,2% 25,9% 27,0%
Cyna spot USD/t 2017-10-03 20954,00 0,5% 0,6% -1,2% 4,5%
Cyna 3M USD/t 2017-10-03 20800,00 0,6% 0,8% -1,5% 4,4%
Nikiel spot USD/t 2017-10-03 10532,50 2,2% -12,0% 5,7% 2,3%
Nikiel 3M USD/t 2017-10-03 10620,00 2,2% -11,8% 6,0% 2,6%
Cynk spot USD/t 2017-10-03 3313,50 1,2% 4,0% 29,5% 37,9%
Cynk 3M USD/t 2017-10-03 3264,00 0,9% 2,5% 26,7% 35,7%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-10-03 188,00 0,0% -10,4% -16,8% -11,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-10-03 79,70 1,8% 2,3% 21,2% 27,3%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-10-03 620,00 -3,6% -10,6% 0,0% 6,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-10-03 574,00 -3,9% -11,4% 0,0% 7,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-10-03 526,50 0,7% 6,0% 1,1% 10,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-10-03 513,50 0,6% 4,4% 4,5% 16,9%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-10-03 311,00 0,1% 2,7% -1,7% 18,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-10-03 307,50 -0,6% 2,1% -0,2% 24,6%

(PAP Biznes)