ZE PAK zwiększy rezerwę, co obniży wynik netto o ok. 35 mln złWarszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zamierza zwiększyć rezerwę rekultywacyjną, podała spółka. W ocenie zarządu, zwiększenie rezerwy będzie miało wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy ZE PAK przez obniżenie wyniku brutto o ok. 46 mln zł, a wyniku netto o ok. 35 mln zł.

"Rezerwa związana jest z eksploatacją odkrywek węgla brunatnego i dotyczy szacowanego kosztu rekultywacji obszarów objętych działalnością wydobywczą po jej zakończeniu. Podstawą do zwiększenia rezerwy jest raport dotyczący kosztów rekultywacji oraz zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych, sporządzony przez niezależnego doradcę. Spółka zleciła przygotowanie dokumentacji z uwagi na konieczność aktualizacji założeń branych pod uwagę przy szacowaniu kosztów związanych z rekultywacją użytkowanych terenów. Koszty których dotyczą zawiązane rezerwy będą ponoszone przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin (spółka zależna) po zakończeniu eksploatacji odkrywek tj. odpowiednio po roku 2020 oraz 2030" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że zaprezentowany wpływ zwiększenia rezerwy na wyniki finansowe Grupy ZE PAK ma charakter szacunkowy, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)