Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła na przełomie września i października zbiory roślin oleistych z wydajnością istotnie większą od średniej ogólnokrajowej na Ukrainie - soi o 28%, a słonecznika o 53%, podała spółka. IMC zakończyło również siew pszenicy ozimej na 2018 r. i oczekuje wysokiej wydajności zboża.
"W bieżącym roku, pomimo trudnych, a w niektórych miejscach, jak w regionie Połtawy – ekstremalnych – warunkach pogodowych udało nam się osiągnąć dobre wyniki w przypadku obu upraw. Sytuację utrudniał faktyczny brak opadów pozwalających na optymalny wzrost upraw w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Dobrą wydajność osiągnęliśmy dzięki jakościowemu i optymalnemu w czasie wypełnieniu wszystkich technologicznych operacji i podjęciu właściwych kroków z punktu widzenia agrotechnologii (wykorzystanie wysokojakościowych ziaren zagranicznych selekcji, pełnym systemie hodowli, użyciu wyłącznie oryginalnych środków ochrony roślin)" - powiedział dyrektor operacyjny Aleksander Werżihowskij, cytowany w komunikacie.
Soję w gospodarstwach IMC zebrano z powierzchni 11 tys. ha i plony wyniosły 25 tys. ton przy średniej wydajności 2,3 t/ha. To o 28% powyżej średniej na Ukrainie (zgodnie z danymi miejscowego ministerstwa rolnictwa z 9 października wyniosła ona 1,8 t/ha), podano także.
Natomiast wydajność słonecznika wyniosła 2,9 t/ha, co jest jednym z najlepszych wyników w historii funkcjonowania spółki. To również wynik lepszy o 53% od średniej wydajności w kraju (wg danych ministerstwa rolnictwa z 9 października średnia wynosi 1,9 t/ha). Z powierzchni ponad 24 tys. ha zebrano 70 tys. ton słonecznika.
W ostatnich dniach IMC zakończyło również kampanię siewną pszenicy ozimej na sezon 2018 roku. Zboże zasiano na powierzchni 12,7 tys. ha.
"Zasiewy zbóż ozimych odbyły się w optymalnym czasie z perspektywy agrotechnologii, a deszcze pierwszej dekady października dają nam nadzieję na powtórkę wysokich, tegorocznych plonów pszenicy również w 2018 r." - wskazał Werżihowskij.
Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.
(ISBnews)