Cognor w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami podjął decyzję o zawieszeniu oferty, z której miał pozyskać do 101 mln zł, poinformowała spółka. Decyzja została podjęta z uwagi na niezadowalający popyt na oferowane akcje.
"Zainteresowanie ze strony inwestorów było dość duże, ale kwota zadeklarowana podczas bookbuildingu okazała się niewystarczająca, aby domknąć złożony proces refinansowania zadłużenia. Minimalny próg, dotyczący wpływów z emisji akcji, wymagany przez banki nie został osiągnięty" - powiedział dyrektor finansowy Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.

W tej chwili spółka analizuje wszystkie możliwe warianty dalszych działań, podano także.

"Decyzja o zawieszeniu oferty została podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów, które zostaną ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. Wcześniej złożone deklaracje i zaproszenia do objęcia akcji tracą ważność" - czytamy w komunikacie.

Cognor Holding miał zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Łącznie spółka planowała pozyskanie w jej ramach min. 90 mln zł. Pozyskanie tych środków było niezbędne, aby uzyskać finansowanie bankowe w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe miały zostać przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej ok. 80,9 mln euro.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

(ISBnews)