W przemówieniu otwierającym w środę XIX zjazd Komunistycznej Partii Chin (KPCh) prezydent Xi Jinping zapowiedział, że Chiny staną się rozwiniętym krajem socjalistycznym do 2035 roku oraz bogatym i potężnym krajem socjalistycznym do 2050 roku.

Prezentując ponad 2 tys. delegatów w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie swoje sprawozdanie, Xi wspomniał o dwustopniowym planie rozwoju Chin w latach 2020-2050. Rozwinął w ten sposób plan swojego poprzednika Hu Jintao, który zapowiedział pięć lat temu, że Chiny mają do 2020 roku stać się „umiarkowanie zamożnym społeczeństwem we wszystkich aspektach”.

„W pierwszej fazie od 2020 do 2035 roku będziemy budować na fundamencie stworzonym przez umiarkowanie zamożne społeczeństwo, a kolejne 15 lat wytężonej pracy sprawi, że dzieło socjalistycznej modernizacji zostanie zasadniczo zrealizowane” - powiedział Xi, który jest również sekretarzem generalnym KPCh oraz przewodniczącym bardzo wpływowej Centralnej Komisji Wojskowej.

Rozwojowi kraju ma towarzyszyć umocnienie pozycji Chin na arenie międzynarodowej oraz modernizacja chińskiej armii. Xi zapowiedział, że do 2035 roku modernizacja wojska będzie zasadniczo zakończona, a do połowy XXI wieku chińskie siły zbrojne staną się armią światowej klasy. Podkreślił absolutną kontrolę partii nad wojskiem.

Prezydent zapewnił, że nawet po umocnieniu swojej pozycji Chiny będą prowadziły „niezależną i pokojową politykę zagraniczną”. „Chiny nigdy nie będą dążyć do hegemonii ani prowadzić polityki ekspansjonizmu” - powiedział Xi.

Reklama

„Chiny nigdy nie będą się rozwijać kosztem innych narodów, ale nigdy nie zrezygnujemy z naszych prawowitych racji” - zaakcentował prezydent. Podkreślił zasadę „jednych Chin” i ostrzegł, że jakiekolwiek „działania separatystyczne” spotkają się ze „stanowczym sprzeciwem Chińczyków”.

„Nigdy nie pozwolimy, by ktokolwiek, jakakolwiek organizacja czy partia polityczna, w jakimkolwiek czasie i formie odłączyła jakąkolwiek część chińskiego terytorium od Chin” - powiedział Xi w kontekście dążeń niepodległościowych Tajwanu, które ChRL uznaje za zbuntowaną prowincję.

XIX zjazd KPCh potrwa tydzień, a po jego zakończeniu ogłoszone zostaną zmiany personalne na kluczowych stanowiskach w kraju i partii. Choć w swoim przemówieniu Xi nie zawarł informacji o konkretnych decyzjach politycznych czy gospodarczych, zasygnalizował kierunki rozwoju na kolejną dekadę.

Prezydent zapowiedział, że Chiny ułatwią dostęp do swojego rynku zagranicznym inwestorom i pogłębią wolnorynkowe reformy w zakresie wymiany walut, stóp procentowych i systemu finansowego, jednocześnie umacniając państwowe przedsiębiorstwa. „Drzwi, które Chin otworzyły, nie zostaną zamknięte, ale będą się coraz szerzej otwierać” - powiedział Xi.

Wyjaśniając delegatom zasady przyświecające „socjalizmowi o chińskiej specyfice w nowej erze” - jak brzmiał oficjalny temat przewodni przemówienia - Xi zaakcentował, że rządząca partia będzie dalej umacniać swoją „przywódczą rolę” na każdym froncie rozwoju kraju. „Rozwój pozostaje fundamentem i kluczem do (rozwiązania) wszystkich problemów stojących przed Chinami” - powiedział delegatom.

W swojej ponad trzygodzinnej mowie Xi wielokrotnie wspominał o budowaniu w Chinach praworządności, ale jednocześnie przestrzegł przed „mechanicznym kopiowaniem systemów politycznych innych krajów”, co według obserwatorów dotyczy zasad przyjętych w demokracjach Zachodu.

Xi podkreślił, że największym zagrożeniem dla kraju i partii jest korupcja. Ocenił, że prowadzona przez jego rząd kampania antykorupcyjna osiągnęła „ważny i nieodwracalny” punkt, realizując zasadę „zero tolerancji” dla korupcji, „zwalczając tygrysy, niszcząc muchy i polując na lisy”. Zapowiedział, że Chiny będą dalej kontynuowały walkę z korupcją oraz ściągały do kraju zbiegów, ukrywających się za granicą.

Konkretne decyzje zatwierdzone podczas zjazdu, w tym nowy skład siedmioosobowego Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh, zostaną zaprezentowane dopiero po zakończeniu zjazdu. Wówczas okaże się, czy kierujący kampanią antykorupcyjną Wang Qishan, uważany za wiernego stronnika Xi, pozostanie w Komitecie, mimo że przekroczył już nieformalny wiek emerytalny 68 lat.

Ogłoszony zostanie również skład nowego Komitetu Centralnego oraz jego Biura Politycznego, a także obsada wielu kluczowych stanowisk w sferze polityki gospodarczej i wojskowej, w tym wiceprzewodniczących Centralnej Komisji Wojskowej i prezesa Ludowego Banku Chin.

>>> Czytaj też: Rośnie napięcie na linii Korea Północna-USA. "Wojna nuklearna może rozpocząć się w każdej chwili"