"To, co szczególnie cieszy po III kwartale tego roku, to kolejny rekord w wynikach koncernu, osiągnięty przy utrzymującym się znaczącym wzroście konsumpcji paliw na krajowym rynku. Oznacza to bowiem, że nie tylko samo wprowadzenie regulacji zmierzających do ograniczenia szarej strefy miało pozytywny wpływ na branżę obrotu paliwami, ale także ich skuteczna egzekucja przynosi dalsze, wymierne efekty. Dzieje się to z korzyścią dla wszystkich legalnie działających uczestników rynku, klientów i budżetu państwa" - powiedział prezes Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie. 

Zysk operacyjny wyniósł w III kw. br. 2 274 mln zł wobec 1 774 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24 730 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 21 083 mln zł rok wcześniej.

Ponadto  w III kwartale 2017 roku PKN ORLEN osiągnął:

- 3 mld zł EBITDA wg LIFO

- 2,9 mld zł przepływów z działalności operacyjnej

- wzrost przerobu ropy o 19% (r/r)

- wrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r)

- wzrost przychodów o 17% (r/r), podano także.

"W III kwartale 2017 roku odnotowano wzrost modelowej marży downstream o 2,9 USD/bbl (r/r), przy jednoczesnym wzroście średniej ceny ropy Brent o 6 USD/bbl (r/r) i umocnieniu średniego kursu PLN względem USD i EUR. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest koncern, we wspomnianym okresie odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego (r/r), w tym na rynku polskim o 14% (r/r). Wyższą konsumpcję benzyn (r/r) odnotowano na rynku polskim, niemieckim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku czeskim" - czytamy także.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 5 064 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 472 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 70 630 mln zł w porównaniu z 56 651 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 3 846 mln zł wobec 3 235 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)