Akcjonariusze Gobarto wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowegoWarszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Gobarto podjęli uchwałę, która upoważnia zarząd do podniesienia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, poinformowała spółka. Decyzja podyktowana jest chęcią elastycznego pozyskiwania środków na przejęcia oraz rozwój organiczny, podkreśliła spółka.

"Projekt uchwały zakładał upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 208 501 717 zł przez okres najbliższych trzech lat, liczonych od momentu zarejestrowania odpowiedniej zmiany statutu. Decyzja o wyłączeniu prawa poboru oraz dotycząca wysokości ceny emisyjnej wymaga zgody rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie.

Dzięki podjętej uchwale spółka będzie mogła realizować plan rozwoju segmentu produkcyjnego i dystrybucyjnego oparty na strategii na lata 2015-2019. W obu przypadkach, obok wzrostu organicznego, planowane jest również prowadzenie działań akwizycyjnych, podano również.

"Spółka poszukuje okazji rynkowych, które niejednokrotnie wymagają szybkiego pozyskania środków. Jedną z opcji jest kredyt bankowy, inną podwyższenie kapitału zakładowego. Możliwa emisja akcji w ramach kapitału docelowego jest rozwiązaniem szybszym i mniej kosztownym niż dokonywanie takiej emisji poprzez każdorazowo podejmowaną uchwałę walnego zgromadzenia, co ma niebagatelne znaczenie w sytuacjach nagłego zapotrzebowania na kapitał" - powiedział prezes Dariusz Formela, cytowany w komunikacie.

Równolegle do działań operacyjnych spółka realizuje inicjatywy, zmierzające do optymalizacji zarządzania płynnością, podano także.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)