Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-10-19 6934,00 -0,2% 6,9% 25,5% 49,1%
Miedź 3M USD/t 2017-10-19 6967,00 -0,3% 6,5% 25,9% 49,2%
Ołów spot USD/t 2017-10-19 2462,00 -1,8% 2,7% 23,1% 24,0%
Ołów 3M USD/t 2017-10-19 2470,00 -2,1% 2,0% 22,5% 23,7%
Aluminium spot USD/t 2017-10-19 2145,00 2,1% 2,3% 25,9% 32,2%
Aluminium 3M USD/t 2017-10-19 2153,00 1,5% 1,3% 27,2% 32,0%
Cyna spot USD/t 2017-10-19 19927,00 -1,2% -4,0% -6,0% -0,4%
Cyna 3M USD/t 2017-10-19 19850,00 -1,1% -3,9% -6,0% -0,4%
Nikiel spot USD/t 2017-10-19 11675,50 0,8% 5,5% 17,2% 13,7%
Nikiel 3M USD/t 2017-10-19 11740,00 0,8% 5,4% 17,2% 13,9%
Cynk spot USD/t 2017-10-19 3170,00 -0,3% 1,4% 23,9% 38,2%
Cynk 3M USD/t 2017-10-19 3114,00 -0,2% 0,2% 20,9% 34,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-10-19 176,70 -2,6% -14,3% -21,8% -26,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-10-19 84,25 -0,9% 1,5% 19,9% 25,4%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-10-19 636,00 0,8% -3,1% 2,6% 8,2%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-10-19 590,00 0,8% -3,3% 2,8% 8,9%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-10-19 539,00 -0,4% 4,0% 3,5% 8,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-10-19 540,75 7,3% 5,4% 10,1% 16,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-10-19 319,75 -0,5% 3,0% 1,1% 10,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-10-19 314,00 -0,7% 0,2% 2,0% 16,4%

(PAP Biznes)