"Od początku września br. wnioski o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym złożyły ok. 270 tys. osób. To 75 proc. spośród szacowanych 331 tys. osób, które mogą przejść na emeryturę w związku z przywróceniem wieku emerytalnego od 1 października" - napisano.

Według danych resortu ok. 70 proc. spośród osób, które złożyły od września wnioski o emeryturę stanowią osoby nieaktywne zawodowo.

"W grupie tej są osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które nie pracowały albo nie pobierały świadczenia" - napisano.

1 października 2017 r. w życie weszły przepisy przewidujące przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wnioski emerytalne wynikające z obniżonego wieku można składać od 1 września 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacował, że wzrost liczby emerytur wypłacanych na koniec grudnia 2017 r., związany z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego, wyniesie ok. 331,3 tys., przy założeniu, że na emeryturę przejdzie od razu około 82 proc. uprawnionych osób. (PAP Biznes)