KNF zatwierdził prospekt Polimex-Mostostal w związku z emisją 150 mln akcjiWarszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polimex-Mostostal sporządzony w związku z emisją 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, poinformowała spółka.

"Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku z emisją 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Według informacji ze strony internetowej spółki, jej kapitał dzieli się na 236 618 802 akcje.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)