Jak zaznaczono, politycy zgodnie opowiadali się za pogłębieniem relacji międzyparlamentarnych, m.in. intensywniejszymi kontaktami na poziomie grup przyjaźni i komisji. Rozmówcy podkreślali też historyczną wspólnotę losów obu krajów oraz wielowiekowe więzi zrozumienia i zaufania, które wiążą Polskę i Armenię.

Jak przypomniano w komunikacie, w tym roku przypada 650-lecie obecności Ormian na ziemiach Rzeczpospolitej i trwają obchody tej rocznicy. "Przewodniczący Babloyan dziękował za ciepłe przyjęcie i bardzo udaną wizytę w Polsce, która jak powiedział, przerosła jego oczekiwania" - czytamy.

Marszałek Sejmu zaprosił przewodniczącego parlamentu Armenii na przyszłoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 550-lecia polskiego parlamentaryzmu i kolejny już Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Marek Kuchciński zwrócił uwagę, że znaczenie inicjatywy tego cyklicznego spotkania rośnie "nie tylko z uwagi na sytuację w UE, ale i z racji na to, że koncepcja współpracy oparta na idei Europy solidarnych, suwerennych państw nabiera coraz większego kolorytu".

Według komunikatu podczas spotkania poruszono także m.in. kwestię zakończenia procedur związanych z umową ramową UE-Armenia, do podpisania której strona armeńska przygotowuje się podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w listopadzie w Brukseli. Marszałek Kuchciński zapewnił o wsparciu Sejmu w tym zakresie.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Armenii gościł z oficjalną wizytą w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. (PAP)