W ubiegłym tygodniu EUR/PLN spadł o 0,3 proc., a USD/PLN wzrósł o 0,1 proc.

WIG 20 stracił zaś 2,48 proc., mWIG 40 poszedł w dół o 2,36 proc., sWIG 80 o 3,07 proc., a WIG o 2,45 proc.

RAPORT Z PAŹDZIERNIKOWEGO POSIEDZENIA RPP; AUKCJA OBLIGACJI

W czwartek Narodowy Bank Polski opublikuje protokół z październikowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści nie spodziewają się, że raport przyniesie wiele nowych informacji.

"Po komentarzach ze strony członków RPP, jakie pojawiły się od październikowego posiedzenia może się okazać, że dokument nie będzie już zawierał żadnych nowych wskazówek" - napisano w tygodniku BZ WBK.

W ubiegłym tygodniu głos zabrało kilku przedstawicieli RPP.

Jak wynika z wypowiedzi Jerzego Kropiwnickiego, jego zdaniem stopy procentowe powinny pozostać bez zmian do połowy 2018 roku. Członek RPP widzi też niebezpieczeństwo narastania presji inflacyjnej wywołanej eskalacją żądań płacowych na tle dobrej sytuacji budżetu.

Z kolei Jerzy Osiatyński powiedział w piątek dziennikarzom, że jeśli utrzyma się presja płacowa, to podwyżka stóp może być konieczna wcześniej niż w IV kw. 2018 roku.

Podczas konferencji po ostatnim posiedzeniu Rady, prezes NBP Adam Glapiński ocenił, że obecnie nie widać powodu do zmian poziomu stóp procentowych w perspektywie końca 2018 r. Dodał, że w listopadowej projekcji NBP wskaźnik inflacji może być "troszeczkę" wyższy niż w projekcji lipcowej. W jego ocenie, wzrost PKB w 2018 r. spowolni do poziomu 3,5-4,0 proc.

Na środę Ministerstwo Finansów zaplanowało natomiast aukcję sprzedaży papierów skarbowych. W poniedziałek resort poinformuje rynek odnośnie spodziewanej podaży.

Ponadto, we wtorek GUS opublikuje biuletyn statystyczny, a w nim stopę bezrobocia za wrzesień. MRPiPS szacowało na początku miesiąca, że stopa bezrobocia rejestrowanego w poprzednim miesiącu wyniosła 6,9 proc. wobec 7,0 proc. w sierpniu.

W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał już kilka odczytów z polskiej gospodarki za IX. Zdaniem analityków, wrześniowe dane makroekonomiczne są zasadniczo zgodne z oczekiwaniami i potwierdzają przyspieszenie polskiej gospodarki w III kw. 2017 r. Ekonomiści podtrzymują prognozy dotyczące dynamiki PKB w III kw. i oczekują wyhamowania dynamiki w kolejnych kwartałach.

Zgodnie z danymi GUS, produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 6,0 proc. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji we wrześniu rdr o 5,4 proc., zaś mdm o 7,2 proc.

Z kolei sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu wzrosła o 8,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3 proc. Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 7,6 proc. i spadek o 1,1 proc. mdm.

Natomiast wrześniowe dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia były nieznacznie niższe od konsensusu rynkowego jednak, zdaniem ekonomistów, kondycja rynku pracy wciąż pozostaje dobra.

Wynagrodzenie w IX rdr wzrosło o 6,0 proc. vs konsensus wzrostu o 6,1 proc. i po wzroście o 6,6 proc. w VIII. Mdm wynagrodzenie spadło o 0,4 proc. vs konsensus spadku o 0,3 proc. i po spadku o 0,2 proc. w VIII.

Zatrudnienie w IX rdr wzrosło zaś o 4,5 proc. vs konsensus wzrostu o 4,7 proc. i po wzroście o 4,6 proc. w VIII. Mdm zatrudnienie wzrosło o 0,1 proc. vs. konsensus wzrostu o 0,1 proc. i po wzroście o 0,1 proc. w VIII.

SEZON WYNIKÓW NA GPW - M. IN. ORANGE, LOTOS, BZ WBK I MBANK

Wśród spółek trwa sezon publikacji wyników. Na nadchodzące dni publikację raportów finansowych zaplanowało kilka blue chipów, w tym Orange (środa), Lotos, BZ WBK i mBank (czwartek).

Jak wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes, zysk netto Orange Polska w III kw. wyniósł 27,8 mln zł, co oznacza spadek o 25 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem w ubiegłym roku.

W centrum uwagi inwestorów znajdą się też wyniki mid-capów, w tym: Budimeksu (środa), Orbisu, Netii, Asseco SEE i Asseco BS (czwartek). Dane finansowe opublikują ponadto Dom Development i Idea Bank (piątek), a także Kruk (niedziela).

W ubiegłym tygodniu niższe od oczekiwań analityków wyniki podał m. in. PKN Orlen. Zysk netto grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale wzrósł do 1,6 mld zł z 1,5 mld zł przed rokiem i był niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 1,96 mld zł. Ponadto, po dziewięciu miesiącach 2017 roku nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 2,9 mld zł. Tymczasem całoroczny plan inwestycyjny opiewa na 5,5 mld zł.

Zdaniem analityków, rozczarowanie przyniosły wyniki segmentu rafineryjnego. Rynek liczył na lepsze rezultaty z uwagi na bardzo korzystne otoczenie makroekonomiczne w III kw. i lepsze wykorzystanie mocy.

Po publikacji wyników kurs koncernu paliwowego mocno zniżkował, zaś na zamknięciu czwartkowej sesji (przed rozpoczęciem której opublikowano raport finansowy) Orlen stracił ponad 7 proc.

W poniedziałek rano raport opublikował z kolei Kernel Holding, który zanotował w roku obrotowym 2016/2017 176,2 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli o 21,7 proc. mniej niż przed rokiem.

Tuż po otwarciu poniedziałkowej sesji notowania Kernela traciły nawet 2,65 proc.

Patrycja Sikora (PAP Biznes)