Rafako ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na 4 zł: szt.Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Rafako podjęło uchwałę, zgodnie z którą cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii K (akcje oferowane) została ustalona w wysokości 4 zł za jedną sztukę, podała spółka.

"1 jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,50040033204 akcji oferowanej, 1,99839995294 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji oferowanej" - czytamy także w komunikacie.

Ponadto zarząd postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy spółki. W związku z tym ostateczna liczba akcji oferowanych jest równa maksymalnej liczbie akcji oferowanych przewidzianej w uchwale tj. 42,5 mln.

We wrześniu akcjonariusze Rafako zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 42,5 mln akcji serii K z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Dotychczas kapitał zakładowy spółki wynosił 169 863 996 zł.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)