"Rozwiązanie w postaci wprowadzenia zakazu handlu w co drugą niedzielę w miesiącu, ma więcej przeciwników niż zwolenników (50 proc. vs. 48 proc.)" - napisano w komentarzu do badania.

"Propozycją, która ma najmniejsze poparcie społeczne, jest zagwarantowanie pracownikom wolnych niedziel, poprzez wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele w miesiącu – na takie rozwiązanie zgadza się jedynie 36 proc. badanych" - dodano.

Najpopularniejszą propozycją jest wprowadzenie dwóch wolnych niedziel dla pracowników, bez zakazu handlu.

"Największe poparcie – 76 proc. ankietowanych – uzyskała propozycja zagwarantowania co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu pracownikom, bez konieczności wprowadzania zakazu handlu w niedziele" - napisano.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20–23 października 2017 r. metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski.

>> Czytaj też: Kogo nie będzie obowiązywał zakaz handlu w niedzielę? Oto lista wyjątków