Akcjonariusze Biomedu-Lublin zgodzili się na emisję akcji serii M i NWarszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Biomedu-Lublin podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 5 335 581 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, poinformowała spółka. Podwyższenie kapitału odbędzie się w drodze emisji akcji serii M i N.

"Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 375 000 zł, tj. z kwoty 4 960 581 zł do kwoty 5 335 581 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w liczbie 3 750 000 akcji, w tym akcji zwykłych na okaziciela serii M w liczbie 1 850 000 akcji oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N w liczbie 1 900 000 akcji, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie.

W uchwale ustalono cenę emisyjną nowych akcji serii M i N na kwotę 1,07 zł za jedną akcję serii M i N, płatną w całości:
a) do 15 listopada 2017 r., w odniesieniu do 1 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
b) do 31 października 2017 r., w odniesieniu do 1 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, podano również.

"W ocenie zarządu spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w związku z emisją akcji serii M oraz akcji serii N jest uzasadnione koniecznością pozyskania przez spółkę środków finansowych na uzupełnienie kapitału obrotowego, sfinansowaniem niezbędnych nakładów inwestycyjnych związanych z planowanym zwiększeniem wielkości produkcji, co pozwoli na dalszy rozwój, a tym samym stabilizację i umocnienie pozycji rynkowej spółki" - czytamy dalej.

Wyłączenie prawa poboru w opinii zarządu leży w interesie spółki, ponieważ skala potrzeb kapitałowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych wskazuje, że niezbędne środki nie mogą być pozyskane od dotychczasowych akcjonariuszy spółki, ponieważ nie planują oni zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółce. Z punktu widzenia interesów spółki emisja akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru umożliwia stosunkowo korzystne finansowo (w porównaniu do alternatywnych rozwiązań), a zarazem najszybsze pozyskanie środków finansowych na rozwój. Dokapitalizowanie w tej postaci jest dla spółki niezbędne, biorąc pod uwagę jej działalność bieżącą i plany inwestycyjne, podano także.

Zarząd postanowił, że akcje serii M oraz akcji serii N zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warunkiem wejścia w życie uchwały jest wyrażenie przez radę nadzorczą spółki zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wyrażenia zgody przez radę nadzorczą spółki na ustaloną cenę emisyjną za nowo emitowane akcje spółki serii M oraz serii N.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed-Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)