Murapol

Murapol Projekt 35, spółka zależna Murapolu, zawarła z Monday Development przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na podstawie której spółka zależna zobowiązała się dokonać zakupu nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Dymka o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha za 14,25 mln zł netto, poinformował Murapol. "Na zakontraktowanym terenie grupa zrealizuje projekt inwestycyjny, który będzie składał się z 2 budynków z 324 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 14,7 tys. m2" - czytamy w komunikacie. Ostateczna umowa przenosząca własność gruntu zostanie podpisana do 20 grudnia 2017 roku po spełnieniu warunków zawieszających, w tym m.in. podpisaniu porozumień zapewniających dostęp do mediów na nabywanym terenie inwestycyjnym.

>>> Zobacz też rekomendacje

PKO BP

PKO Bank Hipoteczny wyemituje 27 października 2017 r. listy zastawne o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 27 czerwca 2023 roku, podała instytucja. "PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 27 czerwca 2023 roku. Marża w wysokości 60 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 24 października 2017 r." - czytamy w komunikacie. "To trzecia w tym roku emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego dedykowana inwestorom krajowym. Tym razem prowadzimy ją w trybie subemisji usługowej, dzięki czemu możemy zapewnić inwestorom korzystną formułę rozliczenia DvP" - powiedział prezes PKO BH Rafał Kozłowski, cytowany w komunikacie.

Orange Polska

Orange Polska odnotował 28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orange Polska podniósł cel całoroczny skorygowanej EBITDA do ok. 3 mld zł z 2,8-3 mld zł oczekiwanych wcześniej, podał operator. >>>>

Orange Polska pozyskał już ponad 400 tys. klientów usługi konwergentnej Orange Love, poinformował prezes Jean-François Fallacher. >>>>

Orange Polska podtrzymuje zapowiedź o wypłaszczeniu EBITDA w przyszłym roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. >>>>

Orange Polska planuje złożyć w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) wniosek o możliwość stosowania dopłaty do roamingu, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. >>>>

Pfleiderer

Wynik EBITDA Pfleiderer Group wzrósł o 18,5% r/r do 30,1 mln euro w III kw. br., a skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 3,2% do 244,9 mln euro, poinformował spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

mBank

mBank odnotował 291,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 230,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Wartość kredytów brutto w portfelu mBanku wyniosła 85,48 mld zł na koniec września 2017 r. i była wyższa o 2,6% w stosunku do końca czerwca br. i o 5,1% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 5,2% wobec 5% kwartał wcześniej i 5,9% rok wcześniej. >>>>

mBank ma potencjał do wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, ale decyzja będzie zależała od wymogów i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie podziału zysków banków za br., poinformował wiceprezes Andreas Boeger. >>>>

Grupa Lotos

Grupa Lotos odnotowała 618,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 379,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Lotos prowadzi z głównym wykonawcą projektu EFRA rozmowy o konieczności wdrożenia działań w celu dotrzymania terminu zakończenia całego projektu, podała spółka. Według budującej instalację firmy KT, występują problemy z mobilizacją właściwej liczby pracowników. >>>>

Grupa Lotos chce dokonać akwizycji złoża, by zahamować spadek wydobycia w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował prezes Marin Jastrzębski. >>>>

Grupa Lotos chce zwiększyć liczbę stacji paliw i jakość ich lokalizacji, a sposobem osiągnięcia celu ok. 1 tys. stacji może być akwizycja, poinformował prezes Marcin Jastrzębski. >>>>

GetBack

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał umowy, na mocy których pozyska finansowanie w wysokości do 30 mln euro, poinformował GetBack. Finansowanie zostanie przeznaczone na nabycie portfeli wierzytelności przez podmioty w ramach grupy kapitałowej spółki lub na inne cele związane z modelem biznesowym grupy kapitałowej. >>>>

P.A. Nova

Rada nadzorcza P.A. Nova powołała Piotra Korka na stanowisko prezesa, poinformowała spółka. >>>>

BZ WBK

Bank Zachodni WBK odnotował 559,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 425,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się w skali roku o 4,5% do 111 376,5 mln zł na koniec III kw. 2017 r. w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 4,5% r/r do 57 516,9 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 1,9% r/r do 46 968 mln zł, podał bank. Niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 6% portfela brutto grupy wobec 6,6% dziewięć miesięcy wcześniej. >>>>

Bank Zachodni WBK zamierza rozwijać się organicznie, ale ma podejście oportunistyczne do tematów przejęć, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>

Biomed-Lublin

Zarząd Biomedu-Lublin podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 5 335 581 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, poinformowała spółka. Podwyższenie kapitału odbędzie się w drodze emisji akcji serii M i N. >>>>

TIM

Przychody TIM wzrosły o 7% r: r do 61,84 mln zł we wrześniu (sprostowanie) >>>>

Netia

Netia odnotowała 14,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 16,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ergis

Ergis odnotował 4,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 7,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ergis ocenia pozytywnie perspektywy na najbliższy rok, poinformował prezes Tadeusz Nowicki. >>>>

Banco Santander

Banco Santander miał 1 461 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r., co oznacza spadek o 14% r/r, podała instytucja. >>>>

Vivid Games

Premiery gier "Space Pioneer" i "Metal Fist" nastąpią w I półroczu 2018 r., poinformował ich producent Vivid Games. Ponadto w tym tygodniu do testów soft-launch trafiła kolejna gra z portfela bydgoskiej spółki - "Gravity Rider (Moto: Hot Tracks)". >>>>

Orbis

Orbis odnotował 105,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 80,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Milkiland

Milkiland Ukraine - spółka zależna Milkilandu - podpisał umowę restrukturyzacji zadłużenia w wysokości 301,7 mln UAH (9,7 mln euro) z First Ukrainian International Bank, podała spółka. >>>>

11bit Studios

11bit Studios ustalił datę globalnej premiery gry "Tower 57" w wersji na komputery PC i Mac na 16 listopada 2017 r., podała spółka. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z Grupą Lotos kontrakt na sprzedaż gazu do 30 września 2020 r. z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Całkowita wartość zawartego kontraktu w przypadku jego obowiązywania przez 5 lat może wynieść około 3,1 mld zł, podało PGNiG. >>>>

PKN Orlen, Grupy Lotos

Radni Gdańska apelują do rządu o utrzymanie samodzielności spółek Grupy Lotos z siedzibą w Gdańsku. „Lotos ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta i regionu” - argumentują. Radny PiS wyraził przekonanie, że „rząd będzie dbał o bezpieczeństwo energetyczne kraju”. >>>>

Wasko, Pozbud T&R

Oferta konsorcjum z udziałem spółek zależnych Wasko (SPC-1), Pozbud T&R (SPC-2) i Herkulesa (SPC-3), warta 2 268 mln zł netto, została wybrana w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK, podały spółki.>>>>

BBI Development

Na Centrum Marszałkowska - inwestycji realizowanej przez BBI Development i Warszawską Spółdzielnię Spożywców Społem Śródmieście w miejscu domu towarowego "Sezam" w Warszawie - zawieszono wiechę, podali inwestorzy. Budynek ma być oddany do użytku w II kw. 2018 r. "Centrum Marszałkowska zaoferuje najemcom nowoczesne powierzchnie biurowe w standardzie BREEAM Excellent. Do nowego budynku powróci tak ceniony przez warszawiaków kultowy dom towarowy Sezam. W ramach inwestycji inwestorzy zrewitalizują pasaż im. Witolda Rowickiego, który stanie się komercyjnym miejscem wytchnienia w sercu Warszawy. Ponadto w ramach akcji społecznej 'Warszawa pamięta o swoich bohaterach' zostanie odsłonięta tablica upamiętniającą bohaterską śmierć Powstańców Warszawskich poległych w zbombardowanej przez Niemców kamienicy przy ul. Moniuszki 12, która przed wojną stała w miejscu inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Astarta Holding

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił Astarcie siedmioletniego kredytu w wysokości do 25 mln USD na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań magazynowych, podała instytucja.

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas Polska przeprowadził z powodzeniem migrację danych dawnego Sygma Banku Polska do systemu bankowości BGŻ BNP Paribas. Jest to ostatni element zamykający ponad 2,5-letni proces pełnej integracji, podał BGŻ BNP Paribas. >>>>

Pharmena

Pharmena uzyskała od Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia do obrotu 1-MNA jako składnika nowej żywności na terenie Unii Europejskiej, podała spółka. Pozytywna opinia EFSA otwiera spółce drogę do wprowadzenia innowacyjnego suplementu diety stosowanego w profilaktyce miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych na rynki wszystkich krajów UE.