Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP Cargo z dniem 26 października 2017 r. Witolda Bawora, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych.

Jako przyczynę swej rezygnacji Libiszewski i Olewnik wskazali niemożność "osiągnięcia porozumienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w zakresie współpracy w realizacji narastających zadań przewozowych".

Zarówno b. prezes Maciej Libiszewski, jak i b. członek zarządu ds. finansowych Arkadiusz Olewnik "zadeklarowali wolę dalszej oddanej pracy na rzecz Spółki dla realizacji jej celów statutowych jako publicznej spółki notowanej na giełdzie i zadań wynikających z jej znaczenia jako narodowego przewoźnika, dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju".

Maciej Libiszewski został powołany na stanowisko prezesa spółki 19 stycznia 2016 r. (PAP Biznes)

mars/