Źródła zbliżone do organizatorów rozmów powiedziały dziennikowi, że konieczność nowego spotkania pojawiła się w rezultacie wizyty Volkera w Kijowie 27 października. "Moskwa i Waszyngton uważają, iż ważne jest aktywizowanie działania kanału rosyjsko-amerykańskiego dotyczącego dyskusji na temat kryzysu ukraińskiego" - piszą "Izwiestija".

Dziennik zastrzega, że na swoje zapytanie otrzymał odpowiedź z Departamentu Stanu USA, iż na razie nie może on zapowiedzieć wizyty Volkera.

Gazeta zapowiada, że na spotkaniu w listopadzie "ponownie zostanie poruszona kwestia rosyjskiego projektu rezolucji ONZ o rozmieszczeniu sił pokojowych w Donbasie, a także zobowiązanie na rzecz realizacji porozumień mińskich. Oprócz tego omawiana będzie praca mińskiej grupy kontaktowej".

"Kwestia rozmieszczenia sił pokojowych w Donbasie jest wciąż jeszcze aktualna. Trwają w tej sprawie prace, między innymi nad rosyjskim projektem rezolucji. Uzgadniane są stanowiska, trwa poszukiwanie kompromisów" - powiedziało "Izwiestijom" wysokiej rangi dyplomatyczne źródło rosyjskie.

Dziennik relacjonuje także, powołując się na wypowiedź ukraińskiego deputowanego Mustafy Najema podczas wizyty Volkera w Kijowie, że USA mają nadzieję, iż rezolucja dotycząca sił pokojowych zostanie przyjęta w ONZ do końca roku.

Zdaniem źródeł cytowanych przez "Izwiestija", choć Surkow i Volker spotkali się dotąd dwukrotnie, to na razie nie można mówić o całkowitym wzajemnym zrozumieniu. "Ustalili, iż będą częściej się kontaktować i spotykać się regularnie bez długich przerw. To pomoże w osiągnięciu niezbędnego wzajemnego zrozumienia" - powiedziało dziennikowi jedno z tych źródeł.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)