Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 791 tys. we wrześniu wobec 811 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła we wrześniu 7,5%. 

Zdecydowanie najniższym bezrobociem mogą się pochwalić Czechy (2,7%), a kolejne w tym zestawieniu są Niemcy (3,6%) i Malta (4,1%). Na drugim krańcu zestawienia znajduje się Grecja (21%, ale spada) i Hiszpania (16,7%). Jeśli chodzi o bezrobocie wśród młodzieży (osób w wieku poniżej 25 lat) najlepiej prezentują się Niemcy (6,4%), a najgorzej Grecja (42,8% w lipcu 2017 roku).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec września br. 6,8%. 

Bezrobocie w strefie euro

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,9% we wrześniu br. wobec 9% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,9%.

Konsensus rynkowy wynosił 9%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,5% we wrześniu - wobec 7,5% w poprzednim miesiącu i wobec 8,4% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

>>> Czytaj także: Dochody z VAT wzrosły do ok. 131 mld zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła 3,8 mld zł