Transport intermodalny to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu.

Wsparcie, ze środków publicznych, na które Komisja udzieliła zgody, ma obejmować m.in. zakup specjalistycznego sprzętu wymaganego do transportu intermodalnego (np. do podnoszenia i przeładunku czy wspierających zarządzanie flotami systemów telematycznych i satelitarnych). Fundusze mają też być przeznaczone na zakup i modernizację wyspecjalizowanego taboru kolejowego.

"Komisja stwierdziła, że działanie to jest konieczne w celu poprawy konkurencyjności usług transportu intermodalnego w Polsce" - podkreślono w komunikacie. Urzędnicy w Brukseli uznali, że plany rządu są proporcjonalne do przepisów UE dotyczących pomocy państwa.

Pomoc ma być dostępna dla operatorów intermodalnych i spółek leasingujących tabor kolejowy. Rząd będzie wspierał do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, dzięki finansowaniu z funduszu spójności UE. Program będzie obowiązywał do 31 grudnia 2023 r.

>>> Czytaj też: Via Baltica: Budowa 34 km dwóch odcinków S61 będzie kosztować 630 mln zł